За нас

Фирма „Софийска Перална Компания Евростил“ ООД, е създадена през 2003 г. Още след създаването си тя бързо се установява като лидер в своя бранш. Фирмата е специализирана в извършване на услугата Пране на болнично бельо, хотелски постелъчен инвентар, химическо почистване и др.

Изискванията на Наредбата регулираща дейността на обществените перални налагат третирането на отделните видове инвентар, като болничен, хотелски и обществен, да се извършва в отделни цехове. Поради тази причина „Софийска Перална Компания Евростил“ ООД разполага с няколко локации, където да се извършва обработката на различните видове пране, което гарантира невъзможността от разпространение на различни видове замърсяване.

Фирмата е стандартизирана и следва изискванията на няколко световно признати стандарта като EN ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007, като в същото време има и своя собствена система за качествен и количествен контрол управлявана от ръководния екип на фирмата. Разполагаме със всички видове разрешителни за извършване на дейността, като имаме възможност за третиране и на по-тежки замърсявания специфични за болничната сфера. При извършването на услугата се използват само професионални препарати на фирма ECOLAB, а техническото ни оборудване се състои само от нови, индустриални машини гарантиращи най-високо качество.

Ние постоянно се стремим да подобряваме качеството на предлаганите услуги, като удовлетвореността на клиентите Ни винаги е била водеща за нас.

ВАШЕТО ДОВЕРИЕ Е НАШАТА СИЛА!

                                                                       

"СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТИЛ ООД е подкрепена от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “. Стойността на отпусната помощ е 50000 лева.”